วิธีแทงหวยชุด เว็บเศรษฐี

 • เข้าสู่ระบบ เว็บเศรษฐี949.com เลือกเมนูแทงหวยชุด เว็บเศรษฐี
 • เลือกประเภทหวยชุดที่ต้องการแทง (หวยชุดลาว, หวยชุดฮานาย)
 • ระบุตัวเลขที่ต้องการแทง 4 หลัก
 • ระบุจำนวนชุดที่ต้องการ กด “ส่งโพย”
 • ตรวจรายละเอียด ถ้าเรียบร้อย กดปุ่ม “ยืนยันโพย”
 • สามารถตรวจโพยของท่านได้ที่เมนู “โพยของฉัน”

เพิ่มเพื่อน

แทงหวยชุด เว็บเศรษฐี

ขั้นตอนการแทงหวยชุดฮานอย

 • เข้าสู่ระบบ เว็บเศรษฐี949.com กดเมนู “แทงหวยชุด”
แทงหวยชุด เว็บเศรษฐี
 • เลือก “หวยชุด ฮานอย”
แทงหวยชุดฮานอย
 • ระบุตัวเลขจำนวน 4 หลัก ที่ต้องการแทง รายการจะปรากฎขึ้นมาด้านล่าง
 • ระบุจำนวนชุดที่ท่านต้องการซื้อ ในแต่ละชุดตัวเลข และกดส่งโพย
 • ระบบจะสรุปรายการที่ท่านแทง ตัวเลข จำนวนชุด และราคารวม ตรวจสอบให้ถูกต้อง เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ กดปุ่ม “ยืนยันโพย”
 • ระบบจะเก็บบันทึกโพยของท่าน และท่านยังสามารถบันทึกโพยเป็นรูปภาพได้โดยกดปุ่ม “บันทึกโพย”
 • สามารถตรวจสอบโพยของท่านได้ที่เมนู “โพยของฉัน”

ขั้นตอนการแทงหวยชุดลาว

 • เข้าสู่ระบบ เว็บเศรษฐี949.com กดเมนู “แทงหวยชุด”
แทงหวยชุดลาว
 • เลือก “หวยชุดลาว”
 • ระบุตัวเลขจำนวน 4 หลัก ที่ต้องการแทง รายการจะปรากฎขึ้นมาด้านล่าง
 • ระบุจำนวนชุดที่ท่านต้องการซื้อ ในแต่ละชุดตัวเลข และกดส่งโพย
 • ระบบจะสรุปรายการที่ท่านแทง ตัวเลข จำนวนชุด และราคารวม ตรวจสอบให้ถูกต้อง เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ กดปุ่ม “ยืนยันโพย”
 • ระบบจะเก็บบันทึกโพยของท่าน และท่านยังสามารถบันทึกโพยเป็นรูปภาพได้โดยกดปุ่ม “บันทึกโพย”
 • สามารถตรวจสอบโพยของท่านได้ที่เมนู “โพยของฉัน”
มาแรง